מצב הדוחות הכספים של החברה.
לכל דיווחי החברה, לרבות דיווחים שוטפים ודוחות ריבעוניים ראה דיווחי החברה המובאים, באתר הבורסה לנירות ערך בתל אביב מע"מ"
דוחות לשנת 2017

להורדת דוח רבעון 1
2017

להורדת דוח רבעון 2
2017

להורדת דוח רבעון 3
2017

להורדת דוח רבעון 4
2017
דוחות לשנת 2016

להורדת דוח רבעון 1
2016

להורדת דוח רבעון 2
2016

להורדת דוח רבעון 3
2016

להורדת דוח
סיכום שנה 2016
דוחות לשנת 2015

להורדת דוח רבעון 1
2015

להורדת דוח רבעון 2
2015

להורדת דוח רבעון 3
2015

להורדת דוח
סיכום שנה 2015
דוחות לשנת 2014

להורדת דוח רבעון 1
2014

להורדת דוח רבעון 2
2014

להורדת דוח רבעון 3
2014

להורדת דוח
סיכום שנה 2014