קשרי משקיעים

שיחת ועידה עם משקיעים 28 למרץ 2018 - סיכום שנת 2018
28.3.2018
 
 
שיחת ועידה עם משקיעים 27 לאוגוסט 2017 - סיכום רבעון 2 2017
27.8.2017
 
 
שיחת ועידה עם משקיעים 29 למאי 2017 - סיכום רבעון 1 2017
27.3.2017
 
 
שיחת ועידה עם משקיעים 27 למרץ 2017 - סיכום רבעון 4 2016
27.3.2017
 שיחת ועידה עם משקיעים 27 לנובמבר 2016 - סיכום רבעון 3 2016
27.11.2016